Výsledky vyhľadávania

 1. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. DROPPOVÁ, Dana. Účtovná závierka organizácií verejného sektora a jej prezentácia v procese harmonizácie účtovníctva organizáciíí verejného sektora v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2012. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ZAKHAR, Ladislav. Komparatívna analýza účtovníctva organizácií štátnej správy v Slovenskej republike a v Maďarskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2004. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Účtovníctvo rozpočtových organizácií : habilitačná práca. Bratislava, 1999. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BARTONEKOVÁ, Soňa. Vybrané problémy vnútropodnikového riadenia vo výrobnom a opravárskom závode ČSD : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Antónia Kovalčíková. Bratislava, 1991. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Účtovníctvo rozpočtových organizácií : Zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1988. 174 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Zdokonaľovanie informačnej sústavy pre potreby vnútropodnikového chozraščotu : kandidátska dizertačná práca. Ved. práce Bohuslav Partyk. Bratislava, 1986. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha