Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. KUBIČKOVÁ, Viera. Intenzita a charakter inovačnej aktivity podnikov cestovného ruchu v SR. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis. - Bratislava : MERKURY, 2010. ISSN 1337-9313, 2010, roč. 2, č. 1-4, s. 54-64.
  článok

  článok

 3. BOŠIAK, Viliam. Projekty rozvoja družstevnítva DÚ SR. In Konferencia Katedry služieb a cestovného ruchu k 10. výročiu svojho vzniku. Tvorba a aplikácia vedeckých poznatkov v oblasti služieb, cestovného ruchu a obchodného podnikania : Katedra služieb a cestovného ruchu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1547-7, s. 74-81.
  článok

  článok