Výsledky vyhľadávania

 1. LEHOCZKÁ, Desana. Inovácie ako faktor ekonomického výkonu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠAMAJOVÁ, Ivana. Vzájomné pôsobenie technologickej a netechnologickej inovácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. BARANOVIČOVÁ, Ivana. Netechnologické inovácie v službách : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. JEŽOVÁ, Lenka. Starostlivosť o zákazníka v službách cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. ELISCHEROVÁ, Romana. Inovačné systémy v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. GAZDÍKOVÁ, Simona. Uplatnenie racionálneho marketingu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. ČOPJANOVÁ, Romana. Inovatívnosť a výkony podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. KIRNOVÁ, Lenka. Destinačný manažment a jeho aplikácia v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha

 9. KROŠLÁKOVÁ, Martina. Environmentálne aspekty rozvoja cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2016. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. LOPAŠKOVÁ, Henrieta. Uplatňovanie nástrojov lojality klientov v službách : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2015. 62 s.
  kniha

  kniha