Výsledky vyhľadávania

 1. MAYER, Phillip. Das Anti-counterfeiting Managementsystem zur Aufdeckung, Abwehr und Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2012. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ROZIN, Alexander. Eventy ako súčasť marketingu veľtrhového centra : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2011. 157 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. VOJTKOVÁ, Miriam. Zásady a nástroje tvorby Corporate Identity : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2009. 194 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BALUŠKA, Marek. Marketing veľtrhových centier v európskom priestore : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2009. 225 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MICHALKOVÁ, Lucia. Faktory a formy priameho marketingu na Slovensku : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2009. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. LESÁKOVÁ, Dagmar et al. Determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR v ére nového marketingu : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/1231/04. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM ; Bratislava, 2006. 76 s. VEGA 1/1231/04. ISBN 80-225-2283-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketing kultúry a jeho uplatnenie v operných scénach na Slovensku : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2004. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Základy segmentácie trhu. Recenzovali: Štefan Rajt, Lucia Rohoňová, Elena Šťavová. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. 209 s. G 5040. ISBN 80-225-1174-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]