Výsledky vyhľadávania

 1. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Ekonómia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 295 s. Ekonómia, 461. ISBN 978-80-8078-598-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ČORNEJOVÁ ARADYOVÁ, Andrea. Priame zahraničné investície na Slovensku a komparácia s vybranými krajinami : dizertačná práca : vedný odbor 62-01-9 Ekonomická teória. Škol. Judita Táncošová. Bratislava, 2008. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. TÁNCOŠOVÁ, Judita et al. Ekonómia v novej ekonomike : metodická pomôcka na semináre. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2007. 79 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-165-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 4. TKÁČ, Patrik. Joint ventures ako jedna z foriem medzinárodného podnikania : dizertačná práca. Školiteľ: Judita Táncošová. Bratislava, 2006. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. TÁNCOŠOVÁ, Judita et al. Medzinárodné ekonomické vzťahy. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 280 s. ISBN 80-225-1841-7. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 6. GONDA, Vladimír et al. Makroekonómia : testy, otázky a príklady. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 110 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-99-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 0]
 7. HONTYOVÁ, Kajetána et al. Ekonomická teória. 2. vyd. Bratislava : ELITA, 1996. 169 s. ISBN 80-85323-81-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 8. HONTYOVÁ, Kajetána et al. Všeobecná ekonomická teória : metodický návod k štúdiu. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1991. 61 s. ISBN 80-225-0331-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Miesto a úloha spoločných podnikov členských štátov RVHP v procese medzinárodného socialistického zospoločenšťovania výroby : kandidátska dizertačná práca. Ved. práce Ladislav Pupala. Bratislava, 1985. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha