Výsledky vyhľadávania

 1. ZEMANOVÁ, Silvia. Priame zahraničné investície, teoretické prístupy a praktické riešenia : diplomová práca. Škol. Judita Táncošová. Bratislava, 2009. 66 s.
  kniha

  kniha

 2. MIKULOVÁ, Klaudia. Miesto a úloha priamych zahraničných investícií vo vybraných ekonomikách : diplomová práca. Škol. Judita Táncošová. Bratislava, 2008. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. DAMÉ, Filip. Inflácia ako makroekonomický problém - podstata, formy a riešenie v hospodárskej praxi : diplomová práca. Škol. Judita Táncošová. Bratislava, 2008. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. MÓŽIOVÁ, Darina. Cielenie inflácie - teoretický problém a praktická realizácia : diplomová práca. Škol. Judita Táncošová. Bratislava, 2008. 60 s.
  kniha

  kniha