Výsledky vyhľadávania

 1. KARIČKOVÁ, Marianna. Trendy rozvoja obchodu so službami v podmienkach globalizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Šikula. Bratislava, 2012. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra. Medzinárodné hospodárske vzťahy : teórie, príklady, grafy. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Judita Táncošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 264 s. [17,398 AH]. ISBN 978-80-225-3497-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 3. PALKO, František. Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska. Recenzovali: Viera Sysáková, Judita Táncošová, Ladislav Balko. 1. vydanie. Bratislava : Sprint dva, 2011. 136 s. [6,01 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-51-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna et al. Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teóriíí a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0444/08 (VEGA 217). Bratislava, 2010. [80] s. VEGA 1/0444/08, VEGA 217.
 5. DUDÁŠ, Tomáš. Priame zahraničné investície v slovenskej ekonomike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 90 s. [4,840 AH]. ISBN 978-80-225-3084-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 6. TÁNCOŠOVÁ, Judita - FERENC, Peter. Priame zahraničné investície ako faktor ekonomického rastu v SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISSN 1337-2955, máj 2009, roč. 5, č. 1, s. 49-58.
  článok

  článok

 7. ŠÁLKA, Jaroslav et al. Mikroekonómia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 174 s. [12,36 AH]. ISBN 978-80-228-2069-1.
 8. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa. Bratislava, 2009. [100] s. VEGA 1/4653/07.
 9. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. [50] s. KEGA 3/5121/07.
 10. LISÝ, Ján et al. Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie : záverečná správa projektu VEGA č. 1/3837/06. Bratislava, 2009. [70] s. VEGA 1/3837/06.