Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 17  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0048908 xcla^"
 1. TOKÁROVÁ, Mária. [Hospodárska politika Európskej únie]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, máj 2005, roč. 7, č. 22, s. 115-116. Recenzia na: Hospodárska politika Európskej únie / Anatolij Bracjun. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. - ISBN 80-225-1978-2.
  článok

  článok

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Recenzia vedeckej monografie ocenenej Cenou EU za rok 2003 Husár, J.: Aplikovaná makroekonómia. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. ISSN 1335-4582, apríl 2004, roč. 6, č. 18, s. 107-108. Recenzia na: Aplikovaná makroekonómia / Jaroslav Husár. - Bratislava : Sprint vfra, 2003. - ISBN 80-89085-11-3.
  článok

  článok

 3. TOKÁROVÁ, Mária. Významný štvrtok v Klube ekonómov EU v Bratislave. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. ISSN 1335-4582, február 2004, roč. 6, č. 17, s. 92-93.
  článok

  článok

 4. HASPROVÁ, Mária. [Protimonopolná politika]. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 1, s. 44. Recenzia na: Protimonopolná politika : teoretické aspekty vývoja konkurencie, súťaživosti a protimonopolnej politiky / Mária Tokárová. - Bratislava : Sprint vfra, 2002. - ISBN 80-89085-14-8.
  článok

  článok

 5. TOKÁROVÁ, Mária. Recenzia publikácie Rievajová, E. a kolektív: Sociálne zabezpečenie. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1335-4582, november 2003, roč. 5, č. 16, s. 104-105. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003.
  článok

  článok

 6. TOKÁROVÁ, Mária. Vybrané aspekty politiky hospodárskej súťaže v Európskej únii. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, jún 2003, roč. 5, č. 15, s. 25-35.
  článok

  článok

 7. TOKÁROVÁ, Mária. Vybrané problémy nedostatočnej konkurencie a súťaživosti. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, 2003, roč. 5, č. 14, s. 53-63.
  článok

  článok

 8. TOKÁROVÁ, Mária. Nová paradigma súťaživosti ako inovácia statického modelu (dokonalej) konkurencie. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 2, s. 75-83.
  článok

  článok

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Bariéry vstupu a výstupu ako zásadný determinant dynamiky oligopolu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 4, s. 524-528.
  článok

  článok

 10. TOKÁROVÁ, Mária. Systém protimonopolnej politiky vo Veľkej Británii, jeho základné prístupy a špecifiká. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 304-318.
  článok

  článok