Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Daniela. Štrukturálna analýza vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 497-504 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Využitie techník a metód v kontrolovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 380-388 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Metódy hodnotenia finančného zdravia podniku a ich výpovedná hodnota. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 389-396 online.
  článok

  článok

 4. MIKLE, Lenka. Plánovanie v startup podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 366-372 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj - DĚDEČKOVÁ, Nina. Kontrolovanie z perspektívy manažérskeho účtovníctva. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 373-379 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 6. RICHNÁK, Patrik - ČORNEJOVÁ, Mária. Postavenie elektromobility v Európskej únii a vo svete. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 488-496 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália - SZARKOVÁ, Miroslava. Nástroje personálneho marketingu používané v podnikoch SR v čase boja o kvalitnú pracovnú silu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 348-353 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Vybrané aspekty hodnotenia a kontroly profesijnej mobility v rozvoji kariéry. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 354-365 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 9. LONDÁK, Ján. Kontrolná prémia a diskont za minoritu pri ohodnotení verejne neobchodovateľných podnikov v regióne strednej a východnej Európy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 329-341 online.
  článok

  článok

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Duševné vlastníctvo v subjektoch kreatívneho a kultúrneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 342-347 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok