Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Miroslav. Štruktúra zamestnancov v odvetví agropotravinárstva. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1049-1058 online.
  článok

  článok


 2. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]

 3. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  článok

  článok


 5. ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid - MOLITORIS, Ľudovít. Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 42-51 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 6. DEÁKOVÁ, Stanislava. Nové trendy vo vývoji rizík vyplývajúcich zo zmien podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 52-57 online. VEGA 1/0569/18 (50 %), KEGA 025EU-4/2018 (50 %).
  článok

  článok


 7. FILANOVÁ, Jana. Využitie genetických algoritmov v rozhodovacom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 58-66 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 8. HAJNIKOVÁ, Tatiana et al. Arm's Length Principle in Transfer Pricing. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 67-78 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 9. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Sustainability Balanced Scorecard – Making Sustainability Measurable. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 9-21 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 10. BRNKOVÁ, Barbora. Príjmová elasticita dopytu ako ukazovateľ rozhodovacieho procesu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 22-31 online.
  článok

  článok