Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. TÓTH, Miroslav. Creative Industry - New Opportunities for the Slovak Economy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 426-435 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 3. DZUROVÁ, Mária. Consumer Protection Laws. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9500-7, pp. 6-10. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Ženy a ich úloha a postavenie vo vedení a manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 441-450 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 6. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Ľudské zdroje ako komponent podnikateľských modelov v ére priemyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 13-21 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 7. BADURA, Peter. Analýza finančných nástrojov na trhu cudzích mien za roky 2004 - 2019. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 22-27 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 8. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Menová politika, ekonomický cyklus a hospodársky rast. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 39-50 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. BLANKENBERG, Mike - MARKOVIČ, Peter. Ist das deutsche System der Kirchensteuer eine Alternative für die Slowakische Republik? In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 51-60 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 10. BOLEK, Vladimír. Priemysel 4.0 – Význam zberu dát v podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 61-70 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok