Výsledky vyhľadávania

 1. HACHEROVÁ, Žofia - SZOVICS, Peter. Majetková a finančná situácia agrorezortu Slovenskej republiky. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 17-26.
  článok

  článok

 2. KOREŇOVÁ, Monika. Uplatňovanie manažmentu kvality v odvetví služieb. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 37-47.
  článok

  článok

 3. HUDÁK, Matúš. Hodnotenie rozvoja inovácií v SR. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 145-154.
  článok

  článok

 4. SMOLEŇ, Marek. Factors of the local development of border areas of Podkarpacie. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 70-81. Stať bola spracovaná na pracovisku Universytetu Rzeszowskiego v Rzeszówie, v Poľsku.
  článok

  článok

 5. ŽIŽKA, Miroslav. Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 92-100.
  článok

  článok

 6. MALACH, Jakub. Mikroekonomické modelování predikce ceny uplatněním hodnotového přístupu. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 150-161.
  článok

  článok

 7. RIMARČÍK, Marián. Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 195-204.
  článok

  článok

 8. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 14-25.
  článok

  článok

 9. KUČERA, Milan - SZOVICS, Peter. Zhodnotenie využívania platobných kariet vo vybraných bankách. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 141-149.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÁ, Ľuboslava. Zhodnotenie úrovne zákazníckej orientácie podnikov na Slovensku. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 183-194.
  článok

  článok