Výsledky vyhľadávania

  1. Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov. Vedecký seminár. Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku : Košice 11.11.2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [144 s.]. VEGA 1/0121/10. ISBN 978-80-225-3342-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3264-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha