Výsledky vyhľadávania

 1. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Ownership structure and company performance - research and literature review. In International journal of modern education and management. - Kokshetau, Kazkhstan : Kokshe Academy, 2013. ISSN 2307-3314, 2013, [No. 1], pp. 79-89.
  článok

  článok

 2. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Prečo podniky implementujú integrované systémy riadenia rizika. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, 2012, roč. 12, č. Jar, s. 34-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0151181/FM-JAR-2012_web.pdf>
  článok

  článok

 3. KOSTKOVÁ, Albína. [Cash flow - indikátor vnútornej finančnej sily podniku]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 25, s. 105-106. Recenzia na: Cash flow : indikátor vnútornej finančnej sily podniku / Jana Czillingová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3202-0.
  článok

  článok

 4. Financie, účtovníctvo, dane 2012 so zameraním na súčasné problémy. Editori Branislav Lajoš, Viera Zoričáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 127 s. ISBN 978-80-225-3535-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Štandardy na efektívnejšie využitie integrovaných systémov na riadenie rizika. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2012. ISSN 1802-8934, 2012, č. 2, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 6. ŠTEFKO, Róbert et al. Kryzys gospodarczy - jego przyczyny i skutki. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 405-446, [1,95 AH].
  článok

  článok

 7. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Koszty pracy i jej opodatkowanie a rozwój gospodarczy. Przykład Polski i krajów Unii Europejskiej. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 73-84.
  článok

  článok

 8. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Vybrané aspekty efektívnosti vnútornej kontroly v podnikoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 24, s. 22-29.
  článok

  článok

 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Aktuálne otázky financovania vedy v EÚ. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012. VEGA 1/0121/10.
  článok

  článok

 10. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Európska politika susedstva: súčasný stav a nové požiadavky. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012.
  článok

  článok