Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVENKA, Peter. Nové trendy v elektronickej komunikácii a ich aplikácia v podnikaní : dizertačná práca. Školiteľ: Júlia Lipianska. Bratislava, 2013. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. TREBUĽOVÁ, Andrea. Public relations a ich miesto pri budovaní imidža spoločnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Júlia Lipianska. Bratislava, 2012. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ORGONÁŠ, Jozef. Komunikačná stratégia v procese zavedenia eura : dizertačná práca. Škol. Júlia Lipianska. Bratislava, 2009. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. Bratislava : Katedra marketingu OBF EU, 2005. 122 s. ISBN 80-225-2102-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. ŽOVIN, František. Ochrana družstevného majetku v socialistickom vlastníctve : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Júlia Lipianska. Bratislava, 1988. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. LIPIANSKA, Júlia. Vybrané problémy investičnej výstavby v obchode : kandidátska dizertačná práca. Školiteľ: Marta Kulčáková. Bratislava, 1984. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha