Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej et al. A framework for constructing optimisation models to increase the visibility of organizations' information in search engines. In Information Research. - Sweden : University of Borås. ISSN 1368-1613, 2019, vol. 24, no. 1, pp. [1-13].
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Reflection of Embedded Knowledge Culture in Communication of Australian Companies. In Knowledge Management Research & Practice. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1477-8238, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 172-181 online.
  článok

  článok

 3. ŠUPÁK, Juraj. Sponzoring ako súčasť marketingu športu : dizertačná práca. Školiteľ: Júlia Lipianska. Bratislava, 2017. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 198 s. [10,97 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-763-1. [Počet ex. : 26, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 5. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 27, z toho voľných 10, prezenčne 4]
 6. LIPIANSKA, Júlia. Metódy merania vývoja spotrebiteľských cien a ich využitie v spotrebiteľskom vzdelávaní SR. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 79-94 online. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok

 7. ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 231 s. [11,98 AH]. ISBN 978-80-225-4234-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 8. Aplikovaný marketing. Milan Oreský a kolektív, editor: Milan Oreský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.
 9. LIPIANSKA, Júlia - PAHOLKOVÁ, Barbora. Výsledky výskumu využitia public relations a ich nástrojov v podnikoch pôsobiacich na slovenskom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 75-87. VEGA 1/0178/14 "Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov".
  článok

  článok

 10. LIPIANSKA, Júlia - HASPROVÁ, Mária. Cenové rozhodovanie v marketingu : praktikum. Recenzenti: Štefan Žák, Gabriela Pajtinková - Bartáková. [2. preprac. vyd.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [6,59 AH]. ISBN 978-80-225-4255-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]