Výsledky vyhľadávania

 1. VLČKOVÁ, Viera - SÍBERT, Adam. Higher education opportunities in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-12 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. MATLOVIČ, René - VLČKOVÁ, Viera - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Religiosity in Slovakia after the social change in 1989. In The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics. - Dordrecht : Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9375-9, s. 1031-1045 [1,21 AH].
  článok

  článok

 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 4. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela - VLČKOVÁ, Viera. Minimálna mzda na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 390-396 CD-ROM. VEGA 1/1319/12 100%.
  článok

  článok

 5. VLČKOVÁ, Viera - PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2014. ISSN 1993-6788, 2014, no. 7, pp. 315-321. VEGA 1/1319/12.
  článok

  článok

 6. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela - VLČKOVÁ, Viera. The role and status of universities in Slovakia. - Registrovaný: SCOPUS. In Ecology, economics, education and legislation : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 : conference proceedings : 16-22 June 2013, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. ISBN 978-619-7105-05-6, s. 587-594.
  článok

  článok

 7. Verejná správa v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa v 21. storočí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. 11. 2013 [elektronický zdroj]. Editori Tomáš Černěnko, Veronika Ferčíková, Elena Žárska ; recenzenti Mária Blašková, Tomáš Jacko, Viera Vlčková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [170 s., 9,50 AH]. KEGA 009EU-4/2011, VEGA 1/1319/12. ISBN 978-80-225-3779-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. VLČKOVÁ, Viera - AVETISYAN, Sergey. Teoretický náčrt kreatívnej triedy vo vzťahu k ľudskému kapitálu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, December 2012, roč. 5, č. 4, s. 164-176. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 9. AVETISYAN, Sergey - VLČKOVÁ, Viera. Ľudský kapitál, kreatívne triedy a rozvoj priestoru: teória a koncepty. In 2. zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov : Nový Smokovec, Vysoké Tatry 21.-24.3.2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3422-2, s. 1-10. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 10. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Ľudský kapitál a jeho vplyv na rozvoj regiónu v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 7-26. VEGA 1/0760/09.
  článok

  článok