Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0049024 xcla^"
  1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
    článok

    článok

  2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Elektronický obchod. In Vybrané problémy obchodnej a marketingovej terminológie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na počesť Prof. Marty Kulčákovej, CSc. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. ISBN 80-225-1185-4, s. 82-84.
    článok

    článok