Výsledky vyhľadávania

 1. KRNÁČOVÁ, Eva. Slovensko na jednotnom trhu služieb : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. MIKLOŠÍKOVÁ, Monika. Prejavy a účinky zákona o službách na trhu služieb v SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. KOZÁKOVÁ, Katarína. Outsourcing a offshoring v podnikaní so službami : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. PYŠNÁ, Barbora. Determinanty konkurencieschopnosti na trhu služieb SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. IĽKO, Michal. Kvalita služieb ako činiteľ dopytu a ponuky : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2015. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. MACKOVÁ, Dominika. Offshoring ako činiteľ tvorby pracovných miest v SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. SZABÓ, Simona. Gastronomický cestovní ruch a jeho propagace : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2013. 80 s.
  kniha

  kniha

 8. HAUSLEITNER, Peter. Medzinárodný obchod so službami v turbulentnom období : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2013. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. DRAŠKOVIČOVÁ, Jana. Lojalitné programy v podnikoch služieb ako nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2013. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. NOVÁKOVÁ, Alžbeta. Prínosy poznatkovo intenzívnych služieb do ekonomík EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha