Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULEC, Vladimír. Hodnotenie podpory základných škôl z fondov Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Szitásiová. Bratislava, 2016. 82 s.
  kniha

  kniha

 2. MIKULEC, Vladimír. Priestorové aspekty kreatívnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Valéria Szitásiová. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. POKRÝVKOVÁ, Lucia. Investičné rozhodovania developerov a ich vplyv na ekononomický rast SR : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. KUCKOVÁ, Veronika. Získavanie a tvorba zdrojov na financovanie investícií (vlastné, cudzie, domáce, zahraničné) a investičné rozhodovanie : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. JEŽÍŠEK, Stanislav. Využitie zdrojov z fondov EÚ na financovanie invencií a inovácií v kontexte so zdrojmi podnikateľskej sféry : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. BUJNOVÁ, Magdaléna. Hypotekárne úvery ako zdroj financovania developerských investičných aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. HOLLÝ, Peter. Fondy a Programy EU ako zdroje financovania výskumu a vývoja tvorby invencií a prípravu realizácie inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. DANIHELOVÁ, Jana. Využitie Public Private Partnership (PPP) ako špecifickej formy financovania prípravy a realizácie investičných projektov (napr. dialníc) : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. KERTÉS, Martin. Invencie a inovácie ako faktor rozvoja znalostnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. SIVÁKOVÁ, Ivana. Leasing ako alternatívne financovanie investícií : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha