Výsledky vyhľadávania

  1. KOREC, Pavol - POPJAKOVÁ, Dagmar. Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext. Recenzovali: Ema Mišúnová, Marián Kulla. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 210 s. VEGA 1/0745/16. ISBN 978-80-223-4829-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. ŠIKULA, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko. Bratislava : Veda, 2010. 695 s. [33 AH]. ISBN 978-80-7144-179-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  3. LOPUŠNÝ, Jozef - MURGAŠ, Milan. Hospodárska geografia štátov Európskej únie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2004. 198 s. ISBN 80-8055-928-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]