Výsledky vyhľadávania

 1. TANKA, Zoltán. Udržateľný turizmus a ekoturizmus a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu SR : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha

 2. TARABA, Peter. Lokalizácia automobilového priemyslu v SR s akcentom na dodávateľov jednotlivých komponentov v Žilinskom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 90 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠIMKOVÁ, Eva. Uplatnenie absolventov vysokých škôl študijných odborov automobilového priemyslu na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha

 4. GILAN, Juraj. Nástroje marketingovej komunikácie vybranej obce/mesta zameranej na rozvoj turizmu : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. GALLÍKOVÁ, Lenka. Úloha samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu v Bratislavskom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2015. 90 s.
  kniha

  kniha

 6. VÁVROVÁ, Zuzana. Ubytovacie služby cestovného ruchu v Bratislavskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠNEGOŇOVÁ, Kristína. Klastrové iniciatívy v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 83 s.
  kniha

  kniha

 8. KLISOVIČOVÁ, Diana. Kultúrne dedičstvo a jeho úloha v regionálnom rozvoji cestovného ruchu SR : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. BULVASŇÁKOVÁ, Mária. Ekoturizmus a jeho smerovanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. BUBLAVÁ, Soňa. Muzeálne zariadenia a ich úloha v BSK z aspektu cestovného ruchu SR : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 88 s.
  kniha

  kniha