Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚNOVÁ, Ema. Regional Differences in Attendance of Museums and Transfer of Knowledge in Tourism. In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-13] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. MIŠÚNOVÁ, Ema. Possibilities of studying tourism at Slovak universities. In Region v rozvoji společnosti 2016. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Brno, 20.10.2016. - Brno : Mendelova unioverzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-459-9, s. 637-646. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ, Ema. Vývoj terciárneho vzdelávania v sektore cestovný ruch v SR. - Registrovaný: Web of Science. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. mezinárodní kolokvium. 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, s. 1119-1127 CD-ROM. APVV-14-0512 UNIREG.
  článok

  článok

 4. MIŠÚNOVÁ, Ema. Trends in the development of tourism marketing communications. - Registrovaný: Web of Science. In CERS - 5th Central European conference in regional science. international conference. CERS - 5th Central European conference in regional science : international conference proceedings, october 5th-8th, 2014, Košice. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2015-1, s. 622-633 CD-ROM. APVV-0101-10 KRENAR.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ, Ema. Kapverdské ostrovy - destinácia cestovného ruchu Európanov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2015. ISSN 1335-9258, 2015, roč. 23, č. 1, s. 28-34.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ, Ema. Ekoturizmus ako atraktívna forma turizmu a jeho princípy. In Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě : studia. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-84-2, s. 24-32. VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 7. MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. Náčrt vývoja múzejníctva a kultúrno-výchovnej funkcie múzeí. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISSN 1337-9453, 2015, roč. 19, č. 2, s. 94-116 online. APVV-0101-1 "Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly".
  článok

  článok

 8. MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. Rozšírenie hotelového trhu v Bratislavskom kraji a zavádzanie inovácií. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 0139-8660, 2014, roč. 47, č. 4, s. 215-224. VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 9. MIŠÚNOVÁ, Ema. Analýza identifikácie kreatívneho odvetvia kultúrne dedičstvo. In Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-71-2, s. 175-180. APVV-0101-10 projekt KRENAR, VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 10. MIŠÚNOVÁ, Ema. Trendy rozvoja marketingovej komunikácie cestovného ruchu. In Krenar. vedecká korešpondenčná konferencia. Krenar: Korešpondenčná konferencia : kultúrne a kreatívne odvetvia na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni: zborník príspevkov z vedeckej konferencie: Nitra, 30.11.2014. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISBN 978-80-552-1282-1, s. [1-4] [CD-ROM]. APVV-0101-10.
  článok

  článok