Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁKOVÁ, Radka. Aktuálne otázky daňovej politiky v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 2. PASTERNÁK, Tomáš. Aktuálne otázky daňovej politiky v medzinárodnom kontexte s dôrazom na SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 84 s.
  kniha

  kniha


 3. KAJANOVÁ, Mária. Medzinárodná komparácia sociálnych aspektov v zdanení : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. JURKOVIČOVÁ, Eva. Spravodlivosť zdanenia s dopadom na nízkopríjmové daňové subjekty v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 5. KOZÁKOVÁ, Lenka. Vplyv spôsobu zdaňovania príjmov fyzických osôb na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 6. PREKOP, Šimon. Opodstatnenosť progresivity zdanenia v 21.storočí : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 7. STAŠÍKOVÁ, Simona. Model zdaňovania príjmov Duálnou daňou a jeho využitie v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. SVÁTEK, Tomáš. Model zdaňovania príjmov Flat tax a jeho využitie v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. SEMANOVÁ, Klaudia. Komparácia daňovo-odvodového zaťaženia vo vybraných krajinách s dôrazom na spravodlivosť zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 10. KLUČIAR, Matúš. Efektívnosť výberu daní : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha