Výsledky vyhľadávania

 1. JAVORSKÁ, Silvia. Meranie konkurencieschopnosti daňových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. KAČUR, Roman. Spravodlivosť zdanenia s dopadom na nízkopríjmové daňové subjekty v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. ZEMAN, Jakub. Daňovo-odvodové zaťaženie znevýhodnených (zraniteľných) skupín obyvateľstva : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVLÁKOVÁ, Patrícia. Vplyv daní na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. PETŐCZOVÁ, Natália. Majetkové dane v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. MAZÁN, Tomáš. Tieňová ekonomika v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. KOZÁKOVÁ, Lenka. Vplyv spôsobu zdaňovania príjmov fyzických osôb na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. JURKOVIČOVÁ, Eva. Spravodlivosť zdanenia s dopadom na nízkopríjmové daňové subjekty v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 9. PREKOP, Šimon. Opodstatnenosť progresivity zdanenia v 21.storočí : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. KLUČIAR, Matúš. Efektívnosť výberu daní : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha