Výsledky vyhľadávania

  1. Measuring Academic Impact of Research at South-East Asian Universities : the System of the Assessment of Impact and Quality of Research (SAIQoR). Reviewers: Anetta Čaplánová, Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 127 s. ISBN 978-80-88356-00-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
  2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - MARTINCOVÁ, Marta. Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu : teoretické a praktické problémy. Recenzovali: Vladimír Gonda, Eva Rievajová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 130 s. [9,05 AH]. Ekonómia. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-8168-024-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 2, prezenčne 5]
  3. BUŠÍKOVÁ, Alena. Universities and their role in forming human capital in the knowledge economy : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2012. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  4. TÁNCOŠOVÁ, Judita et al. Ekonómia v novej ekonomike : metodická pomôcka na semináre. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2007. 79 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-165-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 10, prezenčne 1]