Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa - ŠTETKA, Peter. Entrepreneurship education in Visegrad countries. In Entrepreneurship education in Visegrad Group countries. - Plzeň : NAVA, 2015. ISBN 978-80-7211-479-5, s. 37-61 [2,58 AH].
  článok

  článok

 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa - ŠTETKA, Peter. Analysis of entrepreneurship education at faculties of economics in V4 countries. In Entrepreneurship education in Visegrad Group countries. - Plzeň : NAVA, 2015. ISBN 978-80-7211-479-5, s. 121-148 [2,30 AH].
  článok

  článok

 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa - ŠTETKA, Peter. Entrepreneurship through the eyes of students. In Entrepreneurship education in Visegrad Group countries. - Plzeň : NAVA, 2015. ISBN 978-80-7211-479-5, s. 74-91 [1,44 AH].
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav. [Základy podnikání - Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů]. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2010. ISSN 1338-5127, 2010, roč. 2, č. 2, s. 191-192 online. Recenzia na: Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů / Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv. - Praha : Grada Publishing, 2010. - ISBN 978-80-247-3339-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182729/2_2010.pdf>
  článok

  článok

 5. SRPOVÁ, Jitka et al. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. 2. přeprac. vyd. Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2005. 126 s. ISBN 80-245-0978-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]