Výsledky vyhľadávania

 1. VITTEK, Boris. História medzinárodného práva verejného : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. LEŠOVÁ, Petra. Základné zásady a pravidlá medzinárodného práva : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. OLEXOVÁ, Laura Michaela. Medzinárodné morské právo : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. ĎURKÁČOVÁ, Romana. Ženevské dohovory o ochrane obetí vojny : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 5. KAČMÁROVÁ, Veronika. Štátne hranice Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. MATSALAK, Natalia. Právny režim morí a oceánov : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2018. 98 s.
  kniha

  kniha

 7. PIVOLUSKOVÁ, Erika. Imunity a výsady diplomatických zástupcov : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. BAZOVSKÝ, Michal. Neutralita vo vojenskom konflikte : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. PAGURKOVÁ, Soňa. Medzinárodný súdny dvor a jeho činnosť : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2016. 90 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠKODOVÁ, Lucia. Základné pravidlá medzinárodného práva : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha