Výsledky vyhľadávania

  1. Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. Recenzenti: Juraj Stern, Pavol Molnár. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. CD-ROM [130 s.]. CD-ROM obsahuje príspevky. ISBN 978-80-225-4154-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015

    elektronická kniha

  2. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita v učiacej sa firme : dizertačná práca. Škol. Michal Leščišin. Bratislava, 2006. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha