Výsledky vyhľadávania

 1. NECPALOVÁ, Tímea. Leadership a rozvoj zamestnancov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠADLÁKOVÁ, Jana. Systém motivácie v IT sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. KOTEKOVÁ, Kristína. Chudoba pracujúcich : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. BÁNOVSKÁ, Paula. Kvalita bývania v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. IVANIČOVÁ, Denisa. Sociálna patológia rodiny : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. SOCHOROVÁ, Lucia. Nová chudoba - pracujúci chudobní v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. MORAVČÍKOVÁ, Jana. Ľudský kapitál a spôsoby jeho merania v organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. WAGNER, Andrej. Rozvoj ľudských zdrojov s akcentom na franchising : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. MATEJÍČKOVÁ, Petra. Procesy zamestnávania a ich efekty v konkrétnej finančnej organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2017. 100 s.
  kniha

  kniha

 10. BABULJAKOVÁ, Natália. Ľudský kapitál a jeho implikácie na organizáciu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2016. 85 s.
  kniha

  kniha