Výsledky vyhľadávania

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktual. vyd. Brno : Computer Press, 2011. v, 152 s. ISBN 978-80-251-3386-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. aktual. vyd. Brno : Computer Press, 2010. vi, 191 s. Business books. ISBN 978-80-251-3130-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, 2007. 154 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-1830-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  4. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Praha : Ekopress, odborné nakladatelství, 2005. 331 s. ISBN 80-86119-95-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví podnikatelů : po vstupu do Evropské unie. Praha : C.H. Beck, 2004. 273 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-859-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. Brno : Computer Press, 2003. 190 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-875-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. SEDLÁČEK, Jaroslav. Auditing. Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2001. 176 s. ISBN 80-210-2527-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  8. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. Praha : Computer Press, 1998. 195 s. Finance. ISBN 80-7226-140-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]