Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 28  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0055119 xpca^"
 1. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. How to Write the Literature Review. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, pp. 34-44 online. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. A Guide to Succesful Academic Writing. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, s. 1-6. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 3. BELANOVÁ, Katarína. Financing of Innovation Activities of Small and Medium - Sized Enterprises. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online.
  článok

  článok

 4. BAČOVÁ, Monika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom na Slovensku. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-8] online. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Inovačná politika a inovačná výkonnosť. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1355-7, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 6. PODMAJERSKÁ, Katarína. [Analýza finančných trhov]. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 38-39. Recenzia na: Analýza finančných trhov / Božena Hrvoľová a kolektív ; recenzovali: Marta Orviská, Anna Polednáková. 3. prepac. a dopl. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-948-9.
  článok

  článok

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. [Analýza finančných trhov]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 93-94. Recenzia na: Analýza finančných trhov / Božena Hrvoľová a kolektív ; recenzovali: Marta Orviská, Anna Polednáková. 3. prepac. a dopl. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-948-9.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Vybrané aspekty ekonomickej dôležitosti finančnej gramotnosti. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0708/14. 1/0708/14, VEGA, Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Poilitika súdržnosti – investície ako záruka udržateľného rastu v Európe. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. STRIČÍK, Michal. Využitie obnoviteľných zdrojov energie k udržateľnému rastu. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.