Výsledky vyhľadávania

 1. KARELOVÁ, Klaudia. Komparácia kvality podnikateľského prostredia krajín V4 : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. CSABAY, Marek. Ekonomická diplomacia : teoretické východiská, riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Andrej Findor, Tomáš Dudáš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 104 s. GAAA GA/11/2018. ISBN 978-80-571-0096-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 40, prezenčne 4]
 4. HORBULÁK, Zsolt. Spoločenská zodpovednosť malých a stredných podnikov. Recenzenti Helena Strážovská, Tomáš Dudáš. 1. vyd. Bratislava : Milan Štefanko - IRIS, 2015. 170 s. ISBN 978-80-8153-041-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. decembra 2014 v Bratislave. Recenzenti/articles reviewed by: Tomáš Dudáš, Soňa Supeková. 1. vyd. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. CD-ROM [213 s.]. KEGA 002 PEVŠ-4/2014. ISBN 978-80-89453-06-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní

  elektronická kniha