Výsledky vyhľadávania

 1. JEŠKOVÁ, Iveta. Politické riziko ako faktor investičného rozhodovania nadnárodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. VALENTÉNYIOVÁ, Barbora. Postavenie pobaltských štátov vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 106 s.
  kniha

  kniha

 3. VICIANOVÁ, Bibiána. Postavenie Holandska vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. DUDOVÁ, Kristína. Meniace sa postavenie Číny vo svetovom obchode v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. KANICHOVÁ, Monika. Migračná politika vybraných štátov Európy po roku 2010 : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. SZABÓ, Jakub. Vývoj príjmových nerovností v Európskej únii po zavedení eura : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 102 s.
  kniha

  kniha

 7. PIERVOLOVÁ, Diana. Fenomén kryptomien vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 8. KOŠÍKOVÁ, Simona. Postavenie Austrálie vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. CHROPOVSKÁ, Barbora. Investičná atraktívnosť SR pre španielske nadnárodné korporácie : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. ORFÁNUS, Simon. Zahraničný obchod Čínskej ľudovej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha