Výsledky vyhľadávania

  1. VLACHYNSKÝ, Karol. Hrubý domáci produkt a kvalita života. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 9-29. VEGA 1/0004/13.
    článok

    článok

  2. SOCHOR, Milan. Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 13, s. 92. Recenzia na: Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku / Alena Tóthová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2671-5.
    článok

    článok