Výsledky vyhľadávania

 1. PRIŠEGEMOVÁ, Terézia. Variabilita finančných ukazovateľov priemyselných podnikov v prostredí slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 2. SÓKIOVÁ, Dóra. Klimatické zmeny a ich dôsledky na podnikanie v poľnohospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 3. ZSIGÁRCSIKOVÁ, Krisztina. Testovanie finančnej štruktúry a jeho prínos pre finančné riadenie podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 4. BARÁNEK, Damián. Investičný projekt a hodnotenie jeho efektívnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. BUMBÁKOVÁ, Dominika. Špecifiká financovania malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. BUDIŠ, Dominik. Finančné parametre určujúce postavenie podniku na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. SÝKOROVÁ, Tatiana. Vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a jeho dopad na finančné výsledky podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. PECKOVÁ, Paula. Financovanie mikropodnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. SOPKO, Tomáš. Skúmanie činiteľov dopytu a ponuky vybraného podniku a ich dopad na jeho finančnú kondíciu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. GODÁLOVÁ, Kristína. Skúmanie finančnej štruktúry vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha