Výsledky vyhľadávania

 1. UHRIN, Ján. Investovanie na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. SERSENOVÁ, Natália. Analýza cenných papierov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. KASAR, Maroš. Analýza finančných trhov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. BAKALÍKOVÁ, Monika. Analýza finančných trhov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. SVOREŇ, Peter. Analýza modelov, postupov a techník ohodnocovania dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. MIKOVÁ, Juliana. Analýza techník, postupov a modelov ohodnocovania dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. MÄSIAR, Igor. Analýza vybraných CP na finančnom trhu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. GAVENDOVÁ, Anna. Analýza vybraných CP peňažného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. BÁNOVSKÁ, Nikoleta. Analýza vybraných CP na finančnom trhu v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. KOREČEK, Peter. Analýza finančných trhov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2013. 58 s.
  kniha

  kniha