Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠ, Miroslav. Metódy merania cenovej volatility podnikového dlhopisu B.O.F., a.s. emisie 06. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠ, Miroslav. Meranie cenovej volatility dlhopisu. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 178-184. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 3. MIKLOŠ, Miroslav. Technika ohodnocovania dlhopisov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 1, s. 116-117. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  článok

  článok

 5. MARKOVIČ, Peter - MIKLOŠ, Miroslav. Ohodnocovanie dlhových cenných papierov v podmienkach nestability finančných trhov. In Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base: scientific papers. - EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0590-2, s. 40-44.
  článok

  článok

 6. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 380-381. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  článok

  článok

 7. MIKLOŠ, Miroslav. Analýza ceny dlhopisu a meranie cenovej volatility dlhopisu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-9].
  článok

  článok

 8. POLEDNÁKOVÁ, Anna et al. Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 156 s. [9 AH]. VEGA 1/0415/10. ISBN 978-80-225-3343-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MIKLOŠ, Miroslav. Rozhodujúce faktory stanovenia primeranej miery výnosu do splatnosti dlhopisu. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 106-110. VEGA 1/0415/10.
  článok

  článok

 10. MIKLOŠ, Miroslav. Konštrukcia spotovej výnosovej krivky na slovenskom dlhopisovom trhu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 2, s. 90-103.
  článok

  článok