Výsledky vyhľadávania

  1. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Oceňovanie pohľadávok a záväzkov v cudzej mene v účtovníctve podnikateľov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2008. ISSN 1335-2024, 2008, roč. 16, č. 10, s. 354-357.
    článok

    článok