Výsledky vyhľadávania

 1. ZDENĚK, Radek - STŘELEČEK, František. Hodnocení vývoje zaměstnanosti, průměrné mzdy a produktivity práce pomocí shift-share analýzy. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 3, s. 4-15.
  článok

  článok

 2. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana - ZDENĚK, Radek. The relations between the rent and price of agricultural land in the EU countries. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139-570X, 2010, vol. 56, no. 12, s. 558-568.
  článok

  článok

 3. STŘELEČEK, František - ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Vývoj zaměstnanosti v znevýhodněných oblastech v letech 2002-2006. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 6, s. 761-773.
  článok

  článok

 4. STŘELEČEK, František - ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Comparison of agricultural subsidies in the Czech Republic and in the selected states of the European Union. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2009. ISSN 0139-570X, 2009, vol. 55, no. 11, s. 519-533. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/12530.pdf>
  článok

  článok

 5. STŘELEČEK, František - ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Regionální analýza produktivity práce. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 19-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 6. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana - ZDENĚK, Radek. Comparison of subsidies in the Visegrad Group after the EU accession. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2009. ISSN 0139-570X, 2009, vol. 55, no. 9, s. 415-423. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/10697.pdf>
  článok

  článok

 7. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana - ZDENĚK, Radek. Results of agricultural enterprises economy in 2004. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2006. ISSN 0139-570X, 2006, vol. 52, no. 1, s. 31-44. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/57918.pdf>
  článok

  článok

 8. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana - ZDENĚK, Radek. Economic results of agricultural enterprises in 2003. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 4, s. 139-156. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58233.pdf>
  článok

  článok

 9. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana. Economic impact of several variants of additional direct payments for the years 2005 and 2006 on Czech agriculture. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 3, s. 93-111. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58226.pdf>
  článok

  článok

 10. STŘELEČEK, František - LOSOSOVÁ, Jana. Regional classification of the Czech Republic, based on the production orientation of agricultural enterprises. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 10, s. 435-451. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58358.pdf>
  článok

  článok