Výsledky vyhľadávania

  1. HREHOVÁ, Danniela - ŽIARAN, Pavel. Komunikácia ako manažérska zručnosť. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2013. ISSN 1338-5127, 2013, roč. 5, č. 1, s. 90-98. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182734/1_2013.pdf>
    článok

    článok

  2. ŽIARAN, Pavel. Meranie výkonnosti a efektívnosti verejného sektora - prehľad základných pojmov a prístupov. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 785-794.
    článok

    článok