Výsledky vyhľadávania

 1. CHRENKOVÁ, Mária. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. FISCHEROVÁ, Michaela. Osobnosť manažéra a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2015.
  kniha

  kniha

 3. NYESTEOVÁ, Zdenka. Financovanie vybraného podniku z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. ČERNIČKOVÁ, Natália. Systém hodnotenia zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. ČAGÁNEK, Tomáš. Získavanie a výber zamestnancov z externých zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. RADIČOVÁ, Patrícia. Systém hodnotenia zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. GEŽO, Martin. Vzdelávanie v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. CHUDÁ, Hana. Osobnosť manažéra a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. KONKOĽOVÁ, Eva. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. MATHIOVÁ, Lýdia. Aktuálny stav a trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Oravský. Bratislava, 2014. 84 s.
  kniha

  kniha