Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVSKÝ, Pavol. [Kariéra a predpoklady jej rozvoja]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 393-394. Recenzia na: Kariéra a predpoklady jej rozvoja / Marta Matulčíková ; recenzenti: Nadežda Jankelová, Monika Hudáková. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - ISBN 978-80-8078-653-3.
  článok

  článok

 2. ORAVSKÝ, Pavol - MARSINA, Štefan. Infrastructure of energetics and its diversification. In Prace naukowe Universitetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. ISSN 1899-3192, 2014, nr. 334, s. 180-189. VEGA 1/0787/11.
  článok

  článok

 3. MARSINA, Štefan - ORAVSKÝ, Pavol. Utilization of geothermal energy as a renewable source. In Prace naukowe Universitetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. ISSN 1899-3192, 2014, nr. 334, s. 141-148.
  článok

  článok

 4. ORAVSKÝ, Pavol. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vzťahu k malým a stredným podnikom v SR so zameraním na využívanie solárnej energie. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3989-0, s. 123-148. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok

 5. ORAVSKÝ, Pavol. Využívanie obnoviteľných zdrojov so zameraním na solárnu energiu. In Možnosti účasti malých a stredných podnikov na diverzifikácii energetickej infraštruktúry - II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3773-5, s. 7-25. VEGA 1/0787/11.
  článok

  článok

 6. ORAVSKÝ, Pavol. Psychologické aspekty v práci manažéra. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ORAVSKÝ, Pavol. Diverzifikácia energetickej infraštruktúry. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : Praha, Česko 25. 10. 2013. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1959-3, s. 465-473. VEGA 1/07/87/11.
  článok

  článok

 8. KRÁČMAR, Ján et al. Kontrolovanie. Recenzenti Zdeněk Častorál, Emília Papulová. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 193 s. [11,35 AH]. ISBN 978-80-89553-17-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 9. ORAVSKÝ, Pavol. Aktuálny stav a trendy vo využívaní solárnej energie na Slovensku. In Možnosti účasti malých a stredných podnikov na diverzifikácii energetickej infraštruktúry - I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3462-8, s. 27-39.
  článok

  článok

 10. ORAVSKÝ, Pavol. Formy finančnej pomoci pre malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století : sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference : 12. - 13. září 2012, Ostrava. - Ostrava : Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava : Katedra managementu Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2768-1, s. [1-13]. VEGA 319.
  článok

  článok