Výsledky vyhľadávania

 1. JEMALA, Marek. Manažment technologických systémov : identifikácia a prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 228 s. [12,516 AH]. ISBN 978-80-225-3120-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 3. JEMALA, Marek - SVATÝ, Fedor. Ontológia foresightu : podnety na tvorbu strategickej vízie SR na báze metodiky foresightu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 154 s. [8,479 AH]. ISBN 978-80-225-2879-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 4. JEMALA, Marek. Foresight v druhej a tretej fáze globalizácie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 238-855.
  článok

  článok


 5. JEMALA, Marek. Transfer technologií. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, 2010, roč. 45, č. 11, s. 42-44. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-48364460-transfer-technologii>
  článok

  článok


 6. JEMALA, Marek. Hlavné procesy integrovaného manažmentu technológií. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010. ISSN 1212-415X, 2010, č. 1, s. 189-202.
  článok

  článok


 7. JEMALA, Marek. Kľúčové formy technologických stratégií v dynamickom prostredí. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 29-44.
  článok

  článok


 8. JEMALA, Marek. Danish technology foresight as positive analogy for Slovakia. In Manufacturing engineering. - Košice : Technická univerzita Košice - Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, 2010. ISSN 1335-7972, 2010, roč. IX, č. 1, s. 80-83.
  článok

  článok


 9. JEMALA, Marek. Vstup do metodológie foresightu a príčin možných procesných nedostatkov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 9, s. 44-59.
  článok

  článok


 10. JEMALA, Marek. Evolution of foresight in the global historical context. - Registrovaný: SCOPUS. In Foresight : the journal of futures studies, strategic thinking and policy. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2010. ISSN 1463-6689, 2010, vol. 12, num. 4, s. 65-81.
  článok

  článok