Výsledky vyhľadávania

 1. HERDOVÁ, Renáta. Daňové úľavy pre rodiny s deťmi v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 2. KUCHTOVÁ, Ivana. Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov u SZČO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. LEŠIČKOVÁ, Petra. Zdaňovanie autorských honorárov v SR a povinnosti autorov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. KONEČNÁ, Lucia. Súdne rozhodnutia v oblasti DPH a ich aplikácia v daňovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. SKLENÁROVÁ, Dominika. Zdaňovanie športovcov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. SZARVASOVÁ, Tímea. Uplatňovanie špecifických daňových režimov DPH : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. MINARČÍKOVÁ, Nikola. Živnostník a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 8. MAČEKOVÁ, Michaela. Daňové aspekty vysielania zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 9. ONDREJOVÁ, Simona. Tax Fraud and Evasion on Value Added Tax in Slovakia and Germany : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 93 s.
  kniha

  kniha

 10. VIDOLOV, Petko. Zdaňovanie príjmov z hazardných hier v online priestore : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha