Výsledky vyhľadávania

 1. TATÁROVÁ, Daniela. Štátne nástroje podpory bývania vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. JARGAŠOVÁ, Zuzana. DPH ako významný rozpočtový príjem štátu : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. HALÚZOVÁ, Katarína. Špecifiká zdaňovania pracovných príjmov v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. ONDREJOVÁ, Simona. Tax Fraud and Evasion on Value Added Tax in Slovakia and Germany : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 93 s.
  kniha

  kniha

 5. MAČEKOVÁ, Michaela. Daňové aspekty vysielania zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. KONEČNÁ, Lucia. Súdne rozhodnutia v oblasti DPH a ich aplikácia v daňovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. SKLENÁROVÁ, Dominika. Zdaňovanie športovcov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. SZARVASOVÁ, Tímea. Uplatňovanie špecifických daňových režimov DPH : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. MINARČÍKOVÁ, Nikola. Živnostník a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 10. HERDOVÁ, Renáta. Daňové úľavy pre rodiny s deťmi v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha