Výsledky vyhľadávania

 1. WEISSMANNOVÁ, Viktória. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. ĎURIŠOVÁ, Stanislava. Rozhodovací proces vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŠLAB, Jakub. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. RUŽIČKA, Tomáš. Využitie rozhodovacej analýzy v rozhodovacom procese podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠURKOVÁ, Dana. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. MÉSZÁROSOVÁ, Euridika. Rozhodovací proces vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. TURČIAKOVÁ, Alexandra. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. VRÁBELOVÁ, Jana. Využitie rozhodovacej analýzy v rozhodovacom procese podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBÍK, Filip. Rozhodovací proces vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. ZÁBRANSKÁ, Eva. Rozhodovací proces vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha