Výsledky vyhľadávania

 1. VITA, Tiziano. Aspetti sociali dell`immigrazione in Italia. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2013. ISSN 1338-6743, 2013, roč. 2, č. 3, s. 44-49.
  článok

  článok

 2. VITA, Tiziano. Altri errori comuni nell`uso parlato e scritto della lingua italiana, con particolare attenzione alle preposizioni. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISSN 1338-6743, 2012, roč. 1, č. 2, s. 50-54.
  článok

  článok

 3. VITA, Tiziano. Particolaritá della grammatica della lingua italiana: verbi, modi e tempi. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-72-7, s. 272-279.
  článok

  článok

 4. RIZEKOVÁ, Iveta - VITA, Tiziano. Príručka na prijímacie skúšky : francúzsky jazyk, taliansky jazyk. Recenzenti: Ľubica Petríková, Elena Smoleňová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 124 s. [5,03 AH]. ISBN 978-80-225-3564-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 5. SEHNAL, Roman. Italian for beginners. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 96 s. [6,319 AH]. ISBN 978-80-225-3495-6. [Počet ex. : 17, z toho voľných 13, prezenčne 4]
 6. VITA, Tiziano. L`influenza dell`immigrazione nell`economia e nel sociale. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-46-8, s. 90-96.
  článok

  článok

 7. VITA, Tiziano. La lingua italiana e gli errori piú comuni nell´uso parlato e scritto. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IX. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-58-1, s. 143-148.
  článok

  článok

 8. VITA, Tiziano. L'istruzione universitaria in Slovacchia ed in Italia. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 139-143.
  článok

  článok

 9. STANISLAV, Pavol. Okamihy zázrakov. Do tal. prel. Tiziano Vita. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010. 109 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8061-396-9.
 10. Poetica di Ruffino Vita : (testi - commento - critica). Zost. Tiziano Vita. Castiglione di Sicilia : Il Convivio, 2010. 63 s. [3 AH]. ISBN 978-80-95503-02-2.