Výsledky vyhľadávania

 1. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Efektívnosť podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 30-36 online.
  článok

  článok

 2. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Analýza produktivity práce sekcie poľnohospodárstva v regiónoch krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 6-27 online.
  článok

  článok

 3. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Production and Productivity in Regions of Visegrad Four Countries. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 1, s. 59-77 online.
  článok

  článok

 4. Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Jozef Lukáč, Stanislav Rudý, Jakub Sieber ; recenzenti: Cecília Olexová, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. 113 s. [5,65 AH]. I-21-113-00. ISBN 978-80-225-4866-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [129 s.] [7,4 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4883-0.
  kniha

  kniha

 6. CIBUĽA, Milan. Porovnanie dopadov pandémie COVID-19 na akciové trhy a Bitcoin. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 6-10 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 7. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Podpora výskumu a vývoja v krajinách V4 prostredníctvom daňového odpočtu. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 100-108 online.
  článok

  článok

 8. WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Novela zákona o dani z príjmov pre rok 2021 a jej aplikácia v praxi pre možnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 109-112 online.
  článok

  článok

 9. STRIČÍK, Michal - OHRISKA, Ján - ZÁVADSKÝ, Cyril. Možnosti využitia robotizácie a umelej inteligencie v administratívnej práci. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 95-99 online.
  článok

  článok

 10. SOTÁKOVÁ, Kamila. Zmeny v oblasti daňového zvýhodnenia fyzických osôb. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 87-94 online.
  článok

  článok