Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBOJNÍK, Stanislav. [Medzinárodné podnikanie: na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 3, s. 329-331. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 2. GREŠŠ, Martin. [Medzinárodné podnikanie: na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 293-295. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 3. CHOVANCOVÁ, Božena. [Medzinárodné podnikanie]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 32. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. 5. prepracované a doplené vydanie. Bratislava : Sprint dva, 2010. 546 s. [44,30 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-18-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 2, prezenčne 11]
 5. POLIAČIK, Ivan. Pozícia búrz cenných papierov v nových členských krajinách EÚ. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 448-452.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš - POLIAČIK, Ivan. Nové formy financovania firiem v podmienkach EÚ a ich aproximácia v SR. In BALÁŽ, Peter. Dopady vstupu do Európskej únie na zahraničnoobchodnú politiku SR (vybrané aspekty) - adaptácia a dôsledky pre ekonomiku SR : (zhrnutie výsledkov výskumnej úlohy VEGA č. 1/1226/04 (e. č. 116), Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2255-4, s. 141-148.
  článok

  článok

 7. POLIAČIK, Ivan. Globalizácia svetových finančných centier a jej vplyv na slovenský finančný sektor : dizertačná práca. Škol. Peter Baláž. Bratislava, 2005. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. POLIAČIK, Ivan. Súčasný vývoj medzinárodných finančných centier. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2005 : nové obchodnopolitické prostredie SR a ČR po vstupe do EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2005. ISBN 80-225-2008-X, s. 177-180.
  článok

  článok

 9. POLIAČIK, Ivan. Budúcnosť komoditných búrz v strednej a východnej Európe. In Obchodní a produkční vztahy mezi východem a západem Evropy : sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference. - Brno : MZLU, 2005. ISBN 80-7302-106-4, s. 37-39.
  článok

  článok

 10. FILIP, Jaroslav. Neoklasická teória medzinárodného obchodu. In BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. - Bratislava : Sprint vfra, 2005. ISBN 80-89085-51-2, s. 85-115.
  článok

  článok