Výsledky vyhľadávania

 1. TURČEK, Vladimír. Vlastnícke oddelenie - áno či nie? In Pro-energy magazín. - Praha : OptiMWh, 2010. ISSN 1802-4599, 2010, roč. 4, č. 3, s. 36-38.
  článok

  článok

 2. TURČEK, Vladimír. Otvorené otázky liberalizácie elektroenergetiky v SR a vo svete. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, s. 831-838.
  článok

  článok

 3. TURČEK, Vladimír. Výhody a nevýhody prijatia eura v SR. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2004. ISSN 1336-1562, 2004, roč. 2, č. 2, s. 134-144.
  článok

  článok