Výsledky vyhľadávania

 1. JURČÍKOVÁ, Božena. Daňový poriadok v otázkach a odpovediach po novelách účinných od 1.1.2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 4, s. 60-73.
  článok

  článok

 2. JURČÍKOVÁ, Božena. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 38-41.
  článok

  článok

 3. JURČÍKOVÁ, Božena. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku v súvislosti s daňou z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 5, s. 30-34.
  článok

  článok

 4. JURČÍKOVÁ, Božena. Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou, týkajúca sa opatrení v daňovej a účtovnej oblasti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 6, s. 22-41.
  článok

  článok

 5. JURČÍKOVÁ, Božena. Novely daňového poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 3, s. 27-37.
  článok

  článok

 6. JURČÍKOVÁ, Božena. Novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 6, s. 26-44.
  článok

  článok

 7. JURČÍKOVÁ, Božena. Používanie štátneho jazyka pri správe daní v otázkach a odpovediach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 7, s. 69-74.
  článok

  článok

 8. JURČÍKOVÁ, Božena. Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti po novelách : problémy z praxe. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 67-78.
  článok

  článok

 9. JURČÍKOVÁ, Božena. Informácia k zákonu proti byrokracii, ktorým sa zrušujú povinnosti daňových subjektov o predkladaní výpisov z vybraných registrov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok

 10. JURČÍKOVÁ, Božena. Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2018 s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1. 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 2, s. 11-15.
  článok

  článok