Výsledky vyhľadávania

 1. MOŠKOVÁ, Juliána. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. ČERNEGOVÁ, Daniela. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku a ich prispôsobovanie zmenám prostredia v súlade s environmentálnym rozvojom : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. GIRGOŠKOVÁ, Lucia. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku a ich prispôsobovanie zmenám prostredia v súlade s environmentálnym rozvojom : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. BENČEKOVÁ, Michaela. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. TOMČIOVÁ, Mária. Ekonomické a environmentálne aspekty spracovania druhotných surovín a ich materiálové zhodnocovanie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. CHROBÁK, Marián. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku služieb v súlade s regionálnym rozvojom : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. IMERI, Jakub. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. REPKOVÁ, Rebeka. Možnosti využívania ekonomických nástrojov environmentálnej politiky vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. UHRÍNOVÁ, Michaela. Ekonomické zhodnotenie vybraných nástrojov podpory predaja vo vybranom podniku a dopad zmien na podnik v súvislosti so zmenami prostredia v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. BARTOVÁ, Bibiána. Ekonomické zhodnotenie využívania marketingových nástrojov pri riešení problémov pri predaji špecifických výrobkov strojárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha