Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Využívanie vodných zdrojov v Európskej únii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 52-58 online.
  článok

  článok

 2. OLÁH, Judit et al. Quality of Life Regional Differences: Case of Self-Governing Regions of Slovakia. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. [1-13] online. KEGA 026 EU-4/2018, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Medziregionálne rozdiely pri nakladaní s odpadmi v rámci SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 34-43.
  článok

  článok

 4. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podpora sociálneho podnikania a udržateľná produkcia potravín. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 6 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Waste Management in Conditions of Ciruclar Economy in Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 156.
  článok

  článok

 6. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Nakladanie so stavebným odpadom v rámci Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 11-19.
  článok

  článok

 7. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Measuring the Efficiency of Environmental Innovations. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 221.
  článok

  článok

 8. BRUOTHOVÁ, Michaela - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podnikateľské prostredie krajín Vyšehradského regiónu podľa vybraných medzinárodných indexov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 124. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Obehové hospodárstvo ako nástroj dosahovania udržateľnej výroby a spotreby. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 119.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Stratégia efektívneho využívania zdrojov v cirkulárnej ekonomike. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 121.
  článok

  článok